SWR-Motorsport är den största organisatören av actionsporten Drifting i Sverige.Där huvud-eventet är DriftBash. DriftBash eventet är ett återkommande event, en gång i månaden april-oktober. Den sista helgen i augusti körs den även som en tvådagars event. SWR-Motorsport började som arrangör av Trackdays 2010 och kommer nu att återknyta till detta. SWR-Motorsport kommer under 2015 anordna Trackdays för Gat/Sport/Banbilar. Dessa event brukar besökas av ca 50-100 fordon och en lokal publik om ca 500pers. SWR-Motorsport når även ut via sociala medier, främst Facebook och med sin hemsida www.swr-motorsport.se  Vi annonserar i bla tidningen Street n Strip och digitalt i Speedmagazine. SWR-Motorsport jobbar mycket med fotografer och E-media för att synas digitalt och har en bra spridning över Sverige.